– Jag har bland annat fått en intressant redovisning hur socialförvaltningen arbetar för att avlasta socialsekreterarna när det gäller det administrativa arbetet. Den typen av åtgärder som de gjort är generella och sådana man kan ta med sig och överföra på andra verksamhetsområden, menar landshövding Göran Enander.

Göran Enander fick även genomgångar av tjänstemän och politiker om bland annat byggplaner och annat som händer i kommunen.

Hos kultur- och fritidskontoret bjöds han på en virtuell tur för att få se hur det nya kulturhuset Möbeln kommer att se ut. I samband med det besöket berättade verksamhetschefen Håkan Bergström att kommunen vill att Möbeln ska bli en mötesplats för alla kommunmedborgare samt ett landmärke som de som kommer med tåget till Tierp ska uppmärksamma.

– Jag gillar idén att man utnyttjar och använder sig av järnvägen som här i Tierp med Möbeln när man jobbar med utvecklingsfrågor för att lyfta fram en ort. Som jag förstått det så har man gjort det även med Tobo och Örbyhus, förklarar Göran Enander.

Landshövdingen fick även information om kulturarvstrappan som innebär att alla skolelever i kommunen, någon gång under sin skoltid, får ta del av det lokala historiska arvet med bland annat vallonbruken.

– Tierp är en fantastisk kommun med flera naturområden som man kan besöka och cykla i, men det finns saker som kan utvecklas och det är hur vi tar hand om hand de fina vallonbruken som finns här, menar Göran Enander.

Vad kan ni från länsstyrelsens sida göra här?

– Vi har funnits med vid satsningar på olika naturområden i kommunen. Så fort jag har chansen i olika sammanhang lyfter jag också fram de vallonbruk som finns här i kommunen, säger landshövdingen.