Skadorna på elnätet efter stormen Alfridas framfart är omfattande och det kommer att ta lång tid att reparera. Stora delar av elnätet är så skadat att det kommer att behövas byggas upp från grunden igen. I nuläget bedömer Vattenfall att det kommer att ta upp till en vecka innan vissa kunder har strömmen tillbaka.

I flera områden kan det dröja ända till 10 januari innan elen är tillbaka. Bland annat i trakterna kring Knutby, Hållnäshalvön, Tobo och större delen av Östhammars kommun. Det innebär att Vattenfall ändrat sin prognos som först löd att allt skulle vara åtgärdat 3 januari klockan 18.

Under torsdagseftermiddagen är totalt närmare 3 700 kunder i Uppsala län fortfarande utan ström.

Under dagen har elnätet flygbesiktats för att kartlägga var träd fallit på ledningarna och var skador uppstått. Extrapersonal, skogs- röjningsmaskiner, skogshuggare och tekniker har satts in för att återställa och reparera elnätet.

Se uppdaterad info från Vattenfall här: