Det rör sig om en personbil som av okänd anledning fattat eld på Byggmästargatan i  centrala Tierp. Föraren försökte först själv släcka bilbranden med hjälp av en pulversläckare, berättar Lars Lindberg, ledningsbefäl vid Storstockholms räddningscentral.

-  Sedan tog vi över släckningsarbetet, och just nu håller vi på att sanera olja från platsen, säger Lars Lindberg.