Det var i april i år som beskedet kom att länsstyrelsen i Uppsala län sagt ja till Tierps kommuns ansökan om att få ta bort de 32 lindarna vid Södra Esplanaden.

Från kommunens sida förklarade man att man inte vågade ha kvar lindarna när det skulle byggas en ny gång- och cykelväg i allén. Till grund för beslutet låg bland annat en utredning av en kommunanställd arborist (trädexpert) som sa att det fanns en uppenbar risk att träden kunde rasa samman och falla ner över människor eller fordon.

Beslutet fick kritik av Skogsstyrelsen som inventerat trädbeståndet i allén och menade att en majoritet av träden mådde bra och kunde behållas. Även naturskyddsföreningen i Tierp riktade kritik mot beslutet och överklagade det till mark- och miljödomstolen.

Efter den kritik som riktades mot beslutet valde kommunen att göra ytterligare undersökningar av lindarnas status.

Nu är dessa undersökningar klara.

– Vi har gjort två ytterligare undersökningar med hjälp av externa arborister och bedömningen är nu att ett stort antal av lindarna kan behållas, men det kommer att krävas en del åtgärder för att de ska kunna stå kvar, förklarar Maria Berg, naturvårdhandläggare i Tierps kommun.

Enligt Maria Berg ska först en helhetsbedömning av arboristernas utlåtanden göras innan det fattas ett slutgiltigt beslut om allén och lindarnas framtid.

I sina utlåtanden menar arboristerna att det kommer att krävas en hel del beskärning av träden för att de ska växa på rätt sätt i framtiden. Ett par av träden är dock i så dåligt skick att de inte kan vara kvar.

Vidare kommer ny jord att behöva läggas och så måste olika åtgärder vidtas för att trädens rotsystem ska fungera och må bra i den nya miljön med en gång- och cykelväg i allén.

– Det är närheten till asfalterad mark som gör att det krävs vissa åtgärder, förklarar Maria Berg.

Hos naturskyddsföreningen är man nöjd med de nya beskeden kring lindarna.

– Det är naturligt att ompröva beslutet eftersom kommunen i det nya bostadsområdet Siggbo i Tierps köping satsar miljonbelopp samt fått fem miljoner kronor av Boverket för att skapa en grön miljö. Då är det logiskt att man behåller de här lindarna som i de flesta fall dessutom mår bra, säger Inger Lindgren, ordförande i naturskyddsföreningen i Tierp.

Formellt är det politikerna i kommunen som ska säga ja eller nej till lindarna och om de ska få vara kvar eller huggas ner. Det beslutet fattas senare i höst eller i början på 2019.