I en motion till kommunfullmäktige föreslår Jonas Åker att kommunen köper in livräddningsstolpar. I motionen berättar han att stolparna är kopplade till livbojar som är försedda med en digital teknik. När någon tar livbojen från livräddningsstolpen så aktiveras en larmsignal till en räddningsoperatör som exempelvis 112. Förutom en signal till en larmoperatör så är stolpen och bojen även försedda med så kallad positioneringsteknik. Enligt Jonas Åker så testas tekniken i dagsläget av Helsingborgs kommun.

Fullmäktigeledamöterna vara eniga om att säga ja till att utreda frågan om livräddningsstolpar i Tierps kommun.