Åklagaren lämnade på onsdagen in en begäran om att tingsrätten ska häkta mannen, misstänkt för grovt vållande till annans död. Mannen begärs häktad på den starkare misstankegraden, sannolika skäl. Enligt åklagaren pågår intensiva utredningsåtgärder under dagen och misstankarna kan komma att ändras:

– Det handlar bland annat om förhör med den misstänkte och resultat från obduktionen. Jag kommer löpande ta ställning till frihetsberövandet och om häktningsframställan ska återkallas, säger vice chefsåklagare Magnus Berggren.

LÄS MER: Misstänks för grovt vållande till annans död

Mannen begärs fortsatt frihetsberövad för att han inte ska kunna påverka brottsutredningen eller undanröja bevis. Det är tingsrätten som avgör om bevisningen är tillräcklig för att häkta mannen, medan utredningen fortsätter. Det sker vid en häktningsförhandling, som sannolikt kommer att hållas under torsdagen om inte bevisläget ändras i sådan riktning att mannen släpps fri.

Den misstänkte mannen har i polisförhören nekat till att ha begått något brott. Han greps i söndags, sedan det avlidna barnet upptäckts. Omständigheterna pekade på att barnet kunde ha bragts om livet. Mannen anhölls senare på kvällen av åklagare.

Ytterligare en person greps i inledningsskedet men har senare släppts och avförts från utredningen, som omgärdas av stor sekretess. Inget är ännu känt om dödsorsaken. Enligt en kommunal tjänsteman som UNT tidigare talat med har det inte funnits någon känd problembild kring barnet.

LÄS MER: Vemod och förvåning i Tobo

Det misstänkta brottet rubricerades inledningsvis som mord, men ändrades senare till vållande till annans död, grovt brott. Enligt åklagaren finns det inte sannolika skäl för att misstänka att mannen med uppsåt tagit barnets liv.