– Att bygga den här anläggningen är viktigt för oss då den gör att vi kan fortsätta att ha en bra vattenkvalitet. Bygget är även viktigt då vi tror att det kommer att införas ett lagkrav när det gäller rening av läkemedelsrester i framtiden. Genom att bygga nu kommer vi att ligga ett steg före på det här området, säger Tomas Ulväng, vd för Tierp Energi och Miljö AB (Temab).

Den nya fullskaleanläggningen ska byggas i anslutning till vattenutsläppet vid Temabs reningsverk i Tierps köping. Anläggningen blir en av de första i landet. Sedan tidigare finns bara en fullskaleanläggning i Linköping.

Tanken är att anläggningen ska bidra till att ytterligare minska utsläppen av läkemedelsrester och andra miljögifter i kommunens sjöar och vattendrag. Redan i dag renar Temab sitt avloppsvatten för att ta bort läkemedelsrester. Med den nya anläggningen ska vattnet renas ytterligare.

Artikelbild

| Tomas Ulväng, vd för Temab.

– När anläggningen är i full drift är målsättningen att 80 till 100 procent av alla läkemedelsrester ska försvinna ur vattnet med hjälp av reningen, förklarar Tomas Ulväng.

Ibuprofen, Tramadol och Naprozen är några av de läkemedelsrester som finns i vattnet och som Temab räknar med att få bort med hjälp av reningsanläggningen.

Kostnaden för anläggningen är beräknad till 11,6 miljoner kronor. Från Naturvårdsverket får Temab 90 procent eller drygt 10,4 miljoner kronor i bidrag till bygget av den nya anläggningen.

Planen är att bygget ska påbörjas i år och att anläggningen ska stå färdig att tas i bruk i mitten av 2020.

– Just nu pågår planeringen. Senare i år är planen att själva byggarbetena ska komma i gång, säger Tomas Ulväng.

Bidraget delas ut av Naturvårdsverket och ingår som en del i regeringens satsning på att minska utsläppen av läkemedelsrester och andra miljögifter från avloppsreningsverk. Bakgrunden till att bidraget införts är flera studier som visat att läkemedel kan ha negativa effekter på vattenmiljön i form av hormonstörande effekter samt öka risken för spridning av antibiotikaresistens.

Totalt delas 85 miljoner kronor ut till bygget av sex nya fullskaleanläggningar samt förstudier för ytterligare tio anläggningar i landet.