– Det här är en investering för framtiden som förutom att vara bra för befintliga kunder och affärer även öppnar upp för nya erbjudanden och affärsmöjligheter för oss som företag, säger Håkan Monfors, vd för Tierps tryckeri.

Investeringen innebär att företaget ersätter sin offsetpress med en digital tryckpress.

Håkan Monfors och försäljnings- och marknadschefen Peter Agell förklarar att Tierps Tryckeri har samarbetat och gjort ett stort analysarbete tillsammans med de båda bolagen Gibon och Konica Minolta innan man beslutade att skrota offsettrycket och ersätta det med en digital press istället.

– Man kan nog säga att vi vänt ut och in på oss själva när vi analyserat vår verksamhet in i minsta detalj och tittat på våra olika affärsområden och vad vi kan förbättra, förklarar Håkan Monfors.

Enligt Håkan Monfors gör investeringen att företaget även i framtiden kommer att vara konkurrenskraftigt dels när det gäller befintliga trycksaker, eventmaterial, manualer, boktryckning, lager- och distributionsmaterial och förpackningar.

Enligt Håkan Monfors och Peter Agell så blir företaget det första tryckeriet i Norden med den här typen av digital pressteknik.

Vad kostar den här investeringen företaget?

– Ett tvåsiffrigt miljonbelopp, säger Håkan Monfors.

Peter Agell menar att den digitala tryckpressen, förutom ett teknikskifte, även innebär att man arbetar med ett nytt och större arkformat.

– Det innebär att vi kommer att bli ännu mer flexibla när det gäller vilken typ av produkter vi kan erbjuda, menar Peter Agell.

Tierps tryckeri har 24 anställda och omsätter drygt 30 miljoner kronor.