Enligt Lantmäteriet så har försäljningarna gjorts mellan bolagen Karlholm Utveckling Kommanditbolag och Karlholm Strand Bostäder. UNT har varit i kontakt med entreprenören Anders Högberg, som är en av personerna bakom Karlholm strand, angående försäljningarna. Enligt Högberg är försäljningarna att betrakta som en intern strukturaffär bland de bolag som äger och driver verksamheten vid den gamla Karlitfabriken vid Karlholms strand.

Affärerna ska även underlätta för de som vill köpa mark för att bygga på Karlholms strand, enligt Högberg.

– Genom att dela upp den totala bygglotten på mindre delar så blir det nu lättare att göra en affär om det finns intressent som vill bygga en lite mindre volym av hus på området, förklarar Anders Högberg.

På sin hemsida på internet uppger Karlholms strand att man planerar för cirka 600 bostäder i området.