– Vi menar att företaget, som är totalentreprenör, har det juridiska ansvaret och ska stå för de ytterligare kostnader som raset orsakat, förklarar Thorsten Schnaars, verksamhetschef och ansvarig för renhållningsfrågor på Temab.

Det var i augusti förra året som delar av markområdet rasade ner i Strömarån efter att det renoverats av Jokkmokk mark- och anläggning. Planen var att anläggningen skulle ha återinvigts i augusti för att sedan kunna börja användas av allmänheten igen. Så blev det inte.

Sedan raset har återvinningscentralen varit stängd. Istället har en mindre tillfällig anläggning i närheten kunnat användas av allmänheten.

Fram till i dag har markarbetet kostat det kommunala bolaget Temab (Tierps Energi och Miljö) 7,2 miljoner kronor.

Under hösten har Temab, med hjälp av en extern konsult, utrett vad som orsakade raset. I den geologiska rapport som konsulten Ramböll håller på att färdigställa framgår att det funnits brister i pålnings- och grundarbetet.

– I rapporten ger Ramböll rekommendationer på vad som behöver göras. Vi kommer att titta på dem och göra kostnadsberäkningar. Därefter kommer vi att prata med Jokkmokk mark och anläggning och bland annat undersöka om de klarar av att återställa mark- och vattenområdet eller om någon annan ska tas in för att göra det, säger Thorsten Schnaars.

Förutom markarbetena måste även Strömaråns vatten saneras från rasmassor.

– När det gäller ån har vi kontakt med en limnolog som ska tala om vad som måste göras, säger Thorsten Schnaars.

Vad kan saneringsarbetena komma att kosta?

– Det kan bli allt från en krona till mångmiljonbelopp. Jag kan inte säga något mera exakt i dag.

Däremot är Thorsten Schnaars tydlig med att företaget är juridiskt ansvarigt och att det ska stå för alla nya kostnader.

Från Jokkmokks sida ställer man sig frågande till Temabs påståenden om juridiska åtgärder.

– Jag har ingen som helst kunskap om detta. Det här är ingenting som Temab har kommunicerat till oss, redogör Sven Jennstål, platschef på Jokkmokk mark- och anläggning.

Har ni någon personal på plats i Skärplinge i dag för att göra några arbeten eller åtgärda några fel?

– Nej, vad det gäller avtalet med Temab så har vi gjort det vi ska, säger Sven Jennstål.