– Det är dåligt att så få partier tagit sig tid att svara på frågorna, tycker Inger Lindgren, ordförande i Naturskyddsföreningen i Tierp.

Hon förklarar att enkäten skickades ut i slutet av maj till de åtta partier som har representanter i kommunfullmäktige. Partierna hade sedan fram till slutet av juli på sig att svara.

– Vi gick även ut med påminnelser till samtliga partier att vi ville att de skulle vara, berättar hon.

Artikelbild

| Återvinning och att reparera gamla saker är temat när Naturskyddsföreningen arrangerar sin miljövänliga vecka. På bilden ser vi Inger Lindgren, ordförande i Naturskyddsförfeningen i Tierp.

Tre partier - Centerpartiet, Miljöpartiet och Moderaterna har svarat på frågorna medan Kristdemokraterna, Liberalerna, Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet struntade i att svara, enligt Naturskyddsföreningen.

Inger Lindgren säger att hon och naturskyddsföreningen är glada att tre av partierna tog sig tid att svara på enkäten. Hon men också att svarsfrekvensen signalerar vilket intresse de politiska partierna har när det gäller miljö och natur.

Frågorna behandlar ämnen som skydd av naturområden, skötsel av kommunalt ägd skog, avverkning av tätortsnära skog och strandskydd. Från Naturskyddsföreningen gör man flera reflektioner utifrån de svar man fått.

– Både C och MP öppnar för att skydda och bevara ytterligare områden i kommunen med höga naturvärden så att de inte exploateras. Det är positivt, tycker Inger Lindgren.

Däremot är Inger Lindgren orolig över Moderaternas svar som säger att skydd och förvaltning av områden med höga naturvärden ska skötas av markägaren själv och inte av kommunen.

– Här kan vi se en risk i att skyddsvärda områden exploateras av ekonomiska skäl, säger hon.

En annan fråga handlar om hur partierna ställer sig till avverkning av skog i tätortsnära områden. Både C och MP betonar vikten av det finns gröna områden i tätorterna samt en närhet till naturen.

C lyfter även fram i sitt svar att man vill behålla den allé med lindträd på Södra Esplanaden i Tierps köping.

Moderaterna däremot anlägger ett mera företagsekonomiskt perspektiv på skogsbruket och menar att det i huvudsak handlar om arbetstillfällen och skatteintäkter till kommunen. Mot det perspektivet menar M att det inte behövs några skydd mot avverkning av tätortsnära skog.

När det gäller strandskyddet så menar Naturskyddsföreningen att det beviljats för många dispenser för byggen i naturkänsliga strandnära miljöer.

Både C och M menar att om landsbygden ska överleva så måste flera människor få möjlighet att bosätta sig i strandnära områden. Därför måste det kunna göras undantag från strandskyddet. Både C och MP konstaterar i sina svar att det i lagstiftningen också finns tydliga och bra regler för hur dispenser från skyddet hanteras.