– Domen går helt och hållet på Konkurrensverkets linje. Jag vidhåller precis som tidigare att vi inte gjort något fel när vi utnyttjat vårt ramavtal och skrivit avtal med ett byggbolag, säger Roger Kjettselberg, VD för Tierps kommunfastigheter.

Konkurrensverket har ansökt hos förvaltningsrätten att Tierps kommunfastigheter ska betala en så kallad upphandlingsskadeavgift på 2,5 miljoner för brott mot lagen om offentlig upphandling (LOU) i samband med om- och tillbyggnaden av Vegavallen.

Konkurrensverket menar att det kommunala bolaget brutit mot LOU då man inte gjort en utannonsering av upphandlingen och därigenom inte gett flera företag möjlighet att delta i budgivningen att få genomföra om- och tillbyggnaden av Vegavallen som kostat 35 miljoner kronor.

Artikelbild

| Bygge. Så här ser den nya flygeln ut som byggts vid Vegavallen. Flygeln innehåller åtta omklädningsrum samt konferens- och kanslilokaler.

Tierps kommunfastigheter menar att man inte haft några planer på att kringgå någon lagstiftning.

Företaget har under förhandlingen förklarat att man utgått från det ramavtal som man har med tre byggbolag och skrivit ett avtal med ett av dem när det gäller arbetet vid Vegavallen. Enligt bolaget är huvudsyftet med ramavtalet att göra upphandlingar av mindre entreprenader för den löpande verksamheten.

Företaget menar också att de arbeten som gjorts på Vegavallsområdet är ombyggnader och lokalanpassningar och är i enlighet med ramavtalet. Vidare menar man att det inte finns någon beloppsgräns i ramavtalet.

Under arbetet har en ny tvåvåningsflygel med åtta omklädningsrum samt konferens- och kanslilokaler byggts. Vidare har fyra gamla omklädningsrum renoverats och så har två rivits. Även ett nytt café och ny kiosk har byggts och så har en ny betongplatta lagts på rinken och så har ny kylanläggning och rörbädd installerats.

Artikelbild

| VD. Roger Kjettselberg är VD för Tierps kommunrfastigheter.

– För oss blir detta en principfråga hur ett ramavtal utan en beloppsgräns ska tolkas, menar Roger Kjettselberg.

I domen konstateras att företagets ramavtal avser upphandlingar av mindre byggentreprenader för den löpande verksamheten. Vidare sägs i domen att ramavtalet inte är tillämpligt då kontraktsvärdet uppgår till 35 miljoner kronor och överstiger beloppsgränsen i LOU för en direktupphandling utan annonsering.

Rätten konstaterar även att det bötesbelopp som nu dömts ut är en effektiv och avskräckande sanktion som står i proportion till företagets agerande.

– Vi har en försäkring som täcker den här typen av händelser med en självrisk på 150 000 kronor, säger Roger Kjettselberg.