Av de sju uppländska kommuner som bidrag får Uppsala kommun det största med 41,5 miljoner kronor. Tanken med pengarna är att det ska bidra till att öka det kommunala bostadsbyggandet och möta den ökade efterfrågan på bostäder som befolkningsökningen och ett ökat antal nyanlända resulterat i.

Totalt får 234 av landets 290 kommuner ta del av det riktade statsbidraget. Förutsättningen för att man ska få bidrag är man har pågående byggprojekt i sin kommun. I Uppsala län får följande kommuner bidrag; Uppsala (41,5 miljoner kronor), Enköping (11,6), Knivsta (5,0), Håbo (4,8), Östhammar (2,3), Tierp (1,8) och Heby (1,6).