Utredarna fick under dagen besked om de första resultaten av obduktionen av barnet. Det innebar enligt åklagaren att misstankarna mot mannen blev kraftigt försvagade. Han begärdes häktad på onsdagsförmiddagen, men sedan utredarna fått beskeden från rättsläkaren återkallades häktningsframställan och mannen släpptes:

– Misstankarna är ännu inte avskrivna men de har kraftigt försvagats, säger vice chefsåklagare Magnus Berggren.

Mannen anhölls i söndags sedan barnet hittats avlidet. Han har hela tiden nekat till brott. Misstankarna gällde inledningsvis mord men brottsrubriceringen ändrades senare till grovt vållande till annans död. Den brottsrubriceringen står alltjämt kvar, enligt åklagaren:

– Men eftersom misstankarna för att mannen orsakat barnets död genom ovarsamhet har försvagats och det inte finns någon risk för att han kan försvåra utredningen så ska han friges, säger Magnus Berggren.

Varför väcktes misstankarna mot mannen?

– Det är sekretessbelagda uppgifter, men vad jag kan säga är att det fanns omständigheter som var klart misstänkta, säger Magnus Berggren.

Utredningen kommer nu att gå vidare men det är ännu oklart när ett slutligt besked kan komma huruvida misstankarna mot mannen helt kommer att avskrivas.

Tidningen har sökt mannens försvarare.