– Beslutet belastar inte årets budget utan först den för 2019 och vår bedömning är att vi då har råd, säger det socialdemokratiska kommunalrådet Bengt-Olov Eriksson.

I samband med de budgetdiskussioner som kommunens politiker och tjänstemän haft den senaste tiden har frågan om ett nytt och ombyggt Möbeln till en investeringskostnad på 45 miljoner kronor diskuterats. Den stora stötestenen har varit om den kommunala ekonomin skulle klara av det ökade hyreskravet på 3,3 miljoner kronor från ägaren Tierps kommunfastigheter samt ökade verksamhetskostnader på 1,7 miljoner kronor. Med hyreshöjningen så kommer kommunen när det bygget är klart hösten 2019 att betala en årlig hyra på 8,1 miljoner kronor (4,8 + 3,3 miljoner kronor).

Oppositionsrådet Sara Sjödal (C) är kritisk och hade velat stoppa bygget.

Artikelbild

| Bengt-Olov Eriksson (S), kommunalråd i Tierps kommun.

– Det allvarliga är att det inte varit någon bred politisk diskussion om byggbeslutet utan det har fattats av kommunens investeringsgrupp där bara Socialdemokraterna, Miljöpartiet och tjänstemän sitter. Det enda vi politiker haft är en diskussion kring själva tilldelningsbeslutet att öka att på kultur- och fritids budget med fem miljoner, säger Sara Sjödal.

För en tid sedan berättade UNT att Tierps kommun kan komma att göra ett ekonomiskt resultat som är 36 miljoner sämre än beräknat för 2018 - minus 16 miljoner i stället för plus 20 miljoner kronor.

– I slutänden var det inte ett svårt beslut att fatta. Det finns ett beslut att vi ska rusta upp och bygga till Möbeln och upphandlingen är redan gjord. Skulle vi ha stoppat detta nu hade blivit något vi fått göra längre fram, säger Bengt-Olov Eriksson.

Bengt-Olov Eriksson menar också att en avbruten upphandling skulle ha skickat dåliga signaler till den så kallade marknaden och kunnat göra att det blivit svårare att hitta villiga byggföretag för framtida byggprojekt i kommunen.

Artikelbild

| Sara Sjödal (C), oppositionsråd i Tierps kommun menar att Region Uppsala borde kunna fungera som en paraplyorganisation för Tämnaren och dess intressenter.

Till skillnad från Bengt-Olov Eriksson så menar Sara Sjödal att kommunen inte har råd med ombyggnationen.

– Vi vet att bland annat att förskolan går minus i år och att det finns behov av ytterligare ekonomiska resurser där. Det här kan innebära att de får stå tillbaka när det gäller deras anslag för kommande år, säger Sara Sjödal.

Planen nu är att bygget ska komma i gång i slutet av juni eller början på juli och sedan vara klart i mitten på nästa år.