– Vi vet att det finns ett stort intresse för musik och kultur i Tierp. Det här är ett sätt för oss att möta det intresset, säger Jonas Albonius, rektor på Högbergsskolan.

I dag studerar ett trettiotal ungdomar från Tierps kommun på estetiska program på andra orter.

– Sedan det estetiska programmet lades ner för cirka fem år sedan har vi inte haft någon sådan här inriktning att erbjuda på Högbergsskolan. Nu hoppas vi att de som funderar kring estetiska program på andra orter väljer detta istället, säger Jonas Albonius.

Högbergsskolan kommer att samarbeta med kulturskolan i Tierp kring musik- och sångprofilen. All undervisning kommer att vara förlagd till kulturskolans lokaler i Möbeln.

– I ett första läge börjar vi med musik och sång och till hösten 2020 kan det bli aktuellt med drama och dans, säger Jonas Albonius.

Profilen innebär att eleverna kommer att studera musik och sång som ett individuellt val tre timmar per vecka under tre års tid.

Enligt Jonas Albonius krävs inga förkunskaper utan alla som är musikintresserade kan söka profilen.

Hur många elever kommer att antas?

– Minst en skolklass eller runt tjugo elever per årskurs.

En annan bidragande orsak till satsningen är att den idrottsprofil som finns på skolan slagit väl ut med många nöjda elever, enligt Jonas Albonius.

– Idrottsprofilen har gett oss inspiration att gå vidare och satsa även på detta, säger Jonas Albonius.

På skolan finns även en crossprofil där elever har möjlighet att träna motocross och enduro. Den profilen är dock på väg att avvecklas på grund av ekonomiska skäl.