Med den förhoppningsfulla repliken inleder Bahare Razekh Ahmadi som ensam skådespelare monologpjäsen Personnummer XXXX.

Men strax och med hög intensitet övergår hon till att beskriva mörkare situationer då leenden kan stelna till grimaser eller inte passar alls. Med egna erfarenheter av att som litet barn komma till ett nytt land på flykt undan krig, driver hon monologen vidare med reflexioner kring minnen, saknad och främlingskap, fram till en punkt i tillvaron där man i sämsta fall inte minns varför man ler eller ens vad ett leende är.

Kortpjäsen är skriven av Shebly Niavarani, exklusivt för kunskapskampanjen Hej Sverige, som drivs av Friends i samverkan med FN:s flyktingorgan UNHCR. Pjäsen som ska motverka fördomar och utanförskap är just nu på landsomfattande skolturné. På torsdagsförmiddagen spelades den för elever från årskurs 7 till 9 på Aspenskolan i Tierp.

Föreläsningen som följde direkt efter pjäsen betonade att varje enskild individ kan bryta någons utanförskap, ofta med något så enkelt som ett leende eller ett morgonhej.

– Utmana dig själv att börja den förändring du vill se, sa Helene Halling, utbildare från Friends.