Till våren kommer en arkeologisk utredning att genomföras i det aktuella området i Vendel, efter ett beslut av länsstyrelsen som avgör när det krävs arkeologiska åtgärder i ett markområde.

– Det som gör markområdet intressant är att det ligger väldigt nära Vendels kyrka där de kända båtgravarna hittades, säger Ann Luthander, handläggare på länsstyrelsen.

Markområdet ligger drygt 800 meter från Vendels kyrka där de 14 båtgravarna hittades år 1881.

Artikelbild

| Båtgravar. Det var vid Vendels kyrka som de 14 båtgravarna hittades år 1881.

I de rikt utsmyckade gravarna hittades bland annat tveeggade- och eneggade svärd, sköldar, spjut, hjälmar, pilar, glasbägare, redskap och offrade hundar och hästar. Fynden, som daterats till cirka år 700 efter Kristus, har också gett upphov till namnet Vendeltiden, som var en del av yngre järnåldern.

Att det arkeologiska arbetet ska göras just nu beror på att markägaren vill bygga på marken. I samband med detta har markägaren gjort en samrådansökan hos länsstyrelsen för att få råd hur eventuella fornlämningar ska hanteras i samband med bygget.

Fram till i dag har bara enstaka arkeologiska spår och fynd av en smedja, en fångstgrop, yxor och mejslar gjorts i området.

Vad kan man komma hitta i området?

Artikelbild

| Kopia. På bilden ser vi en kopia på en av de Vendelhjälmar som hittades i en båtgrav vid kyrkan.

– Svårt att säga, men Vendel är en speciell bygd ur arkeologisk synpunkt, vilket gör att det inte går att utesluta att det finns fornlämningar i området. Även den inledande stavelsen på namnet som är Tor är intressant och kan innebära en koppling till yngre järnåldern, säger Ann Luthander.