Enligt Naturskyddsföreningen är Huddinge den bästa kommunen i landet tätt följd av Lomma och med Tierp på en tredje plats.

Rankingen bygger på en enkät med ett antal naturvårdsfrågor som Naturskyddsföreningen skickat ut till samtliga landets kommuner. Av 290 kommuner svarade 210 kommuner på enkäten.

Kommunernas poäng och ranking har satts utifrån svaren i enkäten. Enligt föreningen är syftet med enkäten att ge en så rättvis bild som möjligt av kommunernas arbete med att skydda, vårda och förvalta biologiska- och geologiska värden, landskapsbilden och friluftsliv.