Det är Göran Karlsson, boende i Lövstabruk, som i samband med allmänhetens frågestund på kommunfullmäktige i Tierp tagit upp frågan om broddar till personer som är äldre än 65 år.

Enligt Karlsson är risken stor att den här gruppen av människor halkar och slår sig när de är ute och går när underlaget är halt. Han menar att gratis broddar till alla som är plus 65 år i Tierps kommun skulle vara en billig investering för att minska antalet halkskador med olika typer av benbrott som följd.

Socialdemokraten Viktoria Söderling som är ordförande i utskottet för arbete och omsorg delar inte Göran Karlssons resonemang.

Artikelbild

| Förslagsställare. Göran Karlsson, Lövstabruk.

– Utifrån tillgänglig statistik så finns det inte något belägg för att de som 65 år eller äldre är mera drabbade av halkolyckor utomhus än andra, säger Söderling.

Enligt Söderling så är det istället män i ålderspannet 30 till 40 år och kvinnor i 50 årsåldern som drabbas hårdast av halkolyckor utomhus.

Vidare förklarar Söderling att de fallolyckor som drabbar de som är plus 65 oftast sker i hemmet eller i andra inomhusmiljöer.

– Med detta som bakgrund så ser inte jag något behov av att kommunen skulle dela ut gratis broddar. Istället är det viktigt att kommunens arbetsterapeuter engageras och hjälper till med bostadsanpassning hos de personer där det kan finnas risk för halkolyckor, förklarar Viktoria Söderling.