Det är en boende i Husby som menar att en hastighet på 70 kilometer i Husby är alldeles för hög och att den måste sänkas till 50 kilometer. Den boende har ansökt hos länsstyrelsen som sagt nej till en hastighetssänkning. Nu har även transportsstyrelsen sagt nej med hänvisning till att landskapet är öppet och siktförhållandena är bra.