Vid kommunstyrelsens möte på tisdagen ställde sig också samtliga partier bakom beslutet att säga nej till SD:s motion om att införa ett tiggeriförbud i kommunen av trivsel- och säkerhetsskäl. I underlaget till beslutet konstateras att ett tiggeriförbud kan införas om ordningen och säkerheten är hotad. Vidare sägs att något sådant inte framkommit i Tierps kommun.

Ett slutgiltigt beslut i frågan kommer att fattas på kommunfullmäktige i Tierp i slutet av februari.