– Den nya fjärrvärmetaxan innebär att en del kunder får lägre kostnader medan andra får högre kostnader, säger Tomas Ulväng, vd för Temab (Tierp Energi och Miljö).

Det är det kommunala bolaget Temab som via sitt dotterbolag Tierp Fjärrvärme ansvarar för fjärrvärmeverksamheten i kommunen.

Fjärrvärmekostnaden består av två delar - en fast och en rölig del. Båda förändras nu. Den fasta kostnaden har tidigare varierat från dryga 2 700 kronor per år till 10 000 kronor. Nu får alla privatpersoner betala 5 625 kronor per år.

Artikelbild

| Tomas Ulväng, vd för Temab.

Varför ska alla privatpersoner betala en lika stor fast avgift?

– Tittar man på den effektförbrukning och storlek på värmeväxlare som privatpersoner har så är det väldigt liten skillnad i kapacitet. Därför menar vi att det är rimligt med en fast avgift och inte flera som vi hade tidigare och som var kopplade till kundens beräknade effekt, säger Tomas Ulväng.

Kostnaden för den rörliga delen - det vill säga fjärrvärme per megavattimme (MWh) var tidigare 630 kronor. Den blir nu 650 kronor.

Flera personer som varit i kontakt med UNT menar att den nya taxan innebär en kostnadsökning för dem.

En kund konstaterar att årskostnaden blir cirka 3 500 kronor högre och stiger från 9 000 kronor till 12 500 kronor per år. Samma person förklarar att den största delen av kostnadsökningen hänger samman med förändringen av den fasta kostnaden som i hens fall går upp med drygt 2 800 kronor.

– Det här är en av de kunder som får en ökad kostnad. Men det är så att den fasta delen utgör ungefär 30 procent av den totala kostnaden. Det innebär att det finns en stor rörlig kostnadsdel som samtliga av våra kunder har möjlighet att påverka, konstaterar Tomas Ulväng.

Vad kan kunden göra då?

– Exempelvis genom att se över hur man diskar och använder tvättmaskinen samt hur ventilationsanläggningen fungerar så kan man påverka sin energiförbrukning.

Varför görs den här ändringen nu?

– Tanken med detta är att göra det mera rättvist samt förenkla och göra taxan lättare att förstå och beräkna för våra kunder. Sedan är det också så att taxekonstruktionen har varit densamma i många år, så det här är också en anpassning till dagens förhållanden, säger Tomas Ulväng.

Vad innebär förändringen ekonomiskt för Tierp Fjärrvärme?

– Att ändra taxekonstruktion är ett nollsummespel. Så det här handlar inte om att vi behöver ta in mera pengar för att finansiera nya investeringar i vår verksamhet, säger Tomas Ulväng.