– Det här arbetet ingår som en del i ett större regionalt samarbetsprojekt för att lyfta turism- och friluftslivsutveckling från Uppland till Medelpad, förklarar Camilla Andersson, projektledare på Region Uppsala.

I arbetet ingår de sju kommunerna; Tierp, Östhammar, Älvkarleby, Nordanstig, Hudiksvall, Söderhamn och Gävle samt Region Uppsala och Region Gävleborg och Upplandsstiftelsen.

Projektet som kallas Kompis har pågått under ett par år och är nu inne i slutfasen där allting ska sammanställas till ett dokument som sedan omsättas till handling och verklighet.

Artikelbild

| Camilla Andersson är projektledare för Kompisprojektet.

På de platser som pekats ut som intressanta besöksmål göras satsningar när det gäller service och tillgänglighet. Vidare kommer de att lyftas fram i ett gemensamt marknadsföringsarbete bland kommunerna och regionerna.

Bland de platser som pekats ut som intressanta i Uppsala län finnas bland annat Ängskärs djuphamn på Hållnäshalvön i Tierps kommun. Äspskär på Gräsö är en annan plats som lyfts i projektarbetet för sina utmärkta badmöjligheter samt tillgången på passbåtar som kan ta människor ut till Rävsten.

– Vi har redan börjat marknadsföringsarbetet och varit med på "Allt för sjön-mässan" i Älvsjö där vi visat upp vad det här området från Hargshamn söder om Östhammar till Hudiksvall i norr har att erbjuda på olika områden, säger Camilla Andersson, som förutom att vara projektledare även jobbar i Östhammars kommun som miljösakkunnig.

Under arbetet har man även undersökt hur man kan utveckla de vattenleder som finns i Östersjön.

– Det kommer att ske ett arbete där de leder där båtar kan färdas ska märkas upp och göras tydligare, säger Camilla Andersson.

Vidare har man även undersökt hur man kan koppla samman pilgrimsleden S:t Olavsleden som går från Åbo i Finland via Sverige och vidare till Trondheim i Norge.

Tanken är att Kompisprojektets arbete på sikt ska knytas samman med de olika turistsatsningar som görs av Sundsvalls kommun och ännu längre upp på höga kusten samt de som görs i Stockholms län.

– Planen är att skapa en helhet och kunna lyfta fram och erbjuda turism- och friluftsaktiviteter på ett bräde från Stockholm i söder till och höga kusten i norr när allt är klart, säger Camilla Andersson.