- Tanken när vi organiserade det hela var att det skulle bli två läger med totalt runt 30 personer. Så har det ju inte blivit, säger Fredrik Granath, regionchef på Stora Enso som förvaltar marken där bärplockarna bor.

- Vi beslutade om några avhysningar i förra veckan och några i början på denna vecka. Orsaken är att det har gjorts åverkan på skogen, man har tagit ner träd och eldat på flera platser.

Trots att beslutet är taget har bärplockarna ännu inte blivit informerade.

- Det är ju viss handläggningstid på sådant här, det tar ett tag men vi kommer att gå ut med information om avhysning till de som bor i lägren i början på nästa vecka. Sen får de en tid på sig att förflytta sig, säger Fredrik Granath.

Var ska de ta vägen?

- Det är ju allemansrätten som gäller, man får campa en natt varje ställe. Annars blir det väl campingar eller andra enklare boenden.