Tierps kommun är en av 32 kommuner i landet som ska delta i projektet "Mer för fler". Tanken med projektet är att få fler kommunmedborgare att ta del av bibliotekens och kulturskolans olika verksamheter.

I ett pressmeddelande skriver Tierps Kommun att många redan i dag går på biblioteken och deltar i olika kulturverksamheter, men att det fortfarande finns grupper som sällan tar del av kulturutbudet.

Under projektet kommer personal från bibliotek och kulturskolan bland annat att undersöka och försöka hitta nya vägar att bättre nå ut med kulturutbudet utanför Tierps tätort.

– Våra kransorter är viktiga och det känns mycket positivt att få en chans att verkligen fördjupa arbetet med dessa. Kulturskolan och biblioteken fungerar som ett viktigt kitt för människorna som bor på orten och kan vi stärka detta är jag säker på att vi bidrar till orternas utveckling på ett positivt sätt, säger Sofia Nohrstedt, Kultur- och fritidschef i ett pressmeddelande.

I projektet kommer de deltagande kommunerna att arbeta med något som heter innovationsguiden som är en metod som utgår från både användarens behov och upplevelser men även tar hänsyn till utförarnas perspektiv i samband med en kulturaktivitet.

Projektet kommer att pågå till våren 2018 och har kommit till stånd på initiativ av Sveriges Kommuner och Landsting, Svensk biblioteksförening och Kulturskolerådet.