P-skivan kommer att gälla på alla parkeringsplatser i Tierps köping som i dag avgiftsfria och tidsbegränsade. De parkeringar som berörs kommer det att vara möjligt att parkera 30 minuter, två timmar eller fyra timmar på med parkeringsskivan.

– Vi vill förbättra trafiksäkerheten, men också framkomligheten för oskyddade trafikanter genom att leda bort billister från de centrala delarna där vi har gång- och cykelstråk, säger Julia Cederstrand, samhällsplanerare för trafik och infrastruktur i Tierp, i en kommentar.

Enligt Tierps kommun kommer skyltar att sättas upp på alla parkeringar som berörs av den nya bestämmelsen. P-skivan kommer att vara gratis och möjlig att hämta ut på samtliga livsmedelsbutiker i centrala Tierp från mitten av februari.