– Jag är rädd att det blir en revolution på orten om det fortsätter på detta sätt. Det har varit rimliga mängder mygg under flera år men nu har man inte kunnat vara i trädgården utan att bli överfallen. Det är väldigt synd på en sådan fin försommar, säger Lars-Ola Sandström.

Han växte upp i Söderfors på 60-talet och minns att myggen plågade orten redan då. Han lämnade sedan orten och kom tillbaka för tio år sedan och upplevde att mängden mygg hade blivit rimlig – fram till denna sommar.

– Nu kan man knappt vara ute på kvällarna. Barnen som är ute och leker blir uppätna, säger Lars-Ola Sandström.

Artikelbild

| Hoppfulla. Regnet ger en välbehövlig vila från myggen som flera gånger har fått familjen Sandström att spendera kvällarna inomhus på grund av mängden mygg.

Han betonar att han inte tycker att de har det katastrofalt illa och tar Tärnsjö som skräckexempel. Däremot vill han veta varför en myggnivån, som tidigare var rimlig, nu åter har fått bli en plåga för både djur och människor.

– De myggfällor Nedre Dalälven AB, NEDAB, har ställt ut kring Söderfors har visat relativt låga myggmängder i flera år så de områdena har prioriterats bort, istället har andra områden med högre myggförekomster fått utökad bekämpningsareal, säger Taija Lindfors, kommunekolog på Tierps kommun.

Tierps kommun har uttalat en önskan om att bekämpning och övervakning måste ske årligen i alla områden vid Nedre Dalälven som historiskt drabbats av kraftigt av mygg, såsom Söderfors och Mehedeby har drabbats i år. Men att sia var myggpopulationen kommer bli hög nästa år är problematiskt.

– Man kan inte veta var det ska bli översvämningar kommande år och då inte heller var myggpopulationen kommer blir extra stor. Tillståndsprocessen tar dessutom väldigt lång tid. Därför borde NEDAB få fleråriga tillstånd över större områden så att bekämpning kan ske där det verkligen behövs och i tid, säger Taija Lindfors.

Normalt är det översvämningsmyggan som har stått för den största plågan för människor och djur kring Nedre Dalälven. I år ska det, enligt experterna, vara skogsmyggan som dominerar i området. Detta försvårar möjligheten att bekämpa myggpopulationen då bekämpning av skogsmyggan är förbjuden. Taija Lindfors betonar dock att skogsmyggan i år beter sig lika aggressivt som översvämningsmyggan gör, vilket bekräftas av familjen Sandström.

Om en liknande myggsituation uppstår nästa år kommer då myggpopulationen att bekämpas?

– Det vågar jag inte svara på, vilket gör mig lite orolig. Valet av bekämpningsområden görs av NEDAB baserat på deras fällfångster. Kommunen kan bara fortsätta att lämna in vår önskan om att bekämpning och övervakning ska ske även i de områden där man inte sökt tillstånd de senaste åren.