Den nya cykel- och gångvägen startar vid Strömsbergsvägen i Sjukarby, i Tierps köpings utkant, och går fram till Tolfta. Hos Tierps kommun hoppas man att den ljusförsedda vägen ska öka trafiksäkerheten i området och göra det lättare för fotgängare och cyklister att ta sig mellan de båda platserna.

Tidigare har fotgängare och cyklister varit hänvisade till bilvägen, som har en hastighetsgräns på 80 kilometer i timmen, för att ta sig från Tierps köping till Tolfta.

Hos boende i området har det under en längre tid funnits önskemål om en säkrare väg för fotgängare och cyklister.