Vid föreningens årsmöte den gångna helgen valdes den nya styrelsens som består av Kjell Tofters (ordförande), Per Möller (vice ordförande), Ola Nordström (kassör), Kersti Borgestig Nilsson (sekreterare), Nils Lage Posse (ledamot), Stella Andermo (ledamot) och Mark Veldhuis (ledamot).

Föreningens syfte är att skapa opinion på olika sätt för att rädda sjön Tämnaren, som ligger i Uppsala, Tierp och Heby kommuner. Föreningens mål är att Tämnarens ska var frisk och attraktiv sjö som överlever på lång sikt.

Förutom sedvanliga årsmöteshandlingar deltog representanter för Region Uppsala län, Uppsala Vatten, Länsstyrelsen i Uppsala län samt Heby kommun som berättade om regional utveckling, vattenregleringar, vattendomar och Uppsala kommuns uttag av vatten ur Tämnaren.