För undersökningen svarar Spimfab, petroleumbranschens miljösaneringsfond, som sedan bildandet 1997 bekostat undersökningar och saneringar av nedlagda bensinstationer.

Denna 17:e och sista omgång innan Spimfab avvecklas omfattar 256 objekt i landet. I Uppsala län ska även ett område mitt emot tidigare lanthandeln i Vansjö i Heby kommun samt i ett i Simtuna Forsby, Fjärdhundra, i Enköpings kommun granskas.

Spimfabs miljökoordinator Magdalena Gleisner berättar att det i Vansjö drevs en bensinpump 1950-72. Vid handelsboden i Simtuna Forsby drevs pumpen 1942-72.

Analys av jord- och vattenprover, spaning med metalldetektor efter cisterner och iakttagelser på plats sammanvägs till en riskanalys och utgör underlag för beslut om sanering. Spimfab väntar slutrapport senast den 1 december.
– Rapporterna diskuterar vi med miljökontoren i respektive kommun. Det brukar göras efter årsskiftet. Då upprättas en åtgärdsplan och med åtgärder framåt våren, säger Magdalena Gleisner.
– Ibland räcker det med att plocka upp en gammal cistern. Är det större föroreningar får jordmassor grävas bort och ersättas med nya.
Eventuell sanering ska vara avslutad till sommaren 2014.

Tierps kommun har hittills lagt ut 435 000 kronor för rivning av macken, som gjordes med stöd av plan- och bygglagen.
Kommunen kan med samma lagstöd kräva fastighetsägaren på kostnaden, men beslut om att skicka en sådan räkning har ännu inte fattats.