Det 500 kvadratmeter stora huset står ut bland villorna på en gata i Örbyhus. Men det är husets oplanerade lutning, samt hur det byggdes, som har fått grannarna att reagera. Huset används sedan cirka ett halvår tillbaka som ett HVB-hem och får användas enligt Tierps kommun. Grannarna ifrågasätter dock husets säkerhet.

– Byggherren har ett interimistiskt slutbesked då de mesta rörande bygget är uppfyllt. Han får i det här läget ta byggnaden i bruk och även bedriva HVB-verksamhet där, säger Anna Persson, chef Planering och Myndighet, Samhällsbyggnad på Tierps kommun.

I de olika dokumenten som har skickats in rörande bygget konstaterar kommunen att byggherren går i god för sitt eget bygge och kommunen har därför gett sitt godkännande.

– Det ligger på byggherren att presentera handlingar som vi kan bedöma och utgå ifrån. Det är även byggherren som har ansvaret för att byggnationen utförs korrekt. Han har även haft en konstruktör och en snickare på plats som intygar att det har gått rätt till, säger Anna Persson.

Byggherren Daniel Törnberg berättar att han inte har någon bakgrund som husbyggare och att själva idén kom till genom ett vad. Google-sökningar var dock till stor hjälp i samband med byggandet, berättar han.

– Det är lite snett och lite vint, men det är inget som är skadligt. Kritiken baseras på två saker: Huset är stort och är ett HVB-hem, det är allt, säger han.

En handfull grannar har hört av sig till UNT och menar att huset blev en attraktion medan det byggdes. De har följt och dokumenterat byggandet som de är mycket kritiska till av ett flertal anledningar. Vilket de har framfört till kommunen.

Kent Bingström är bygglovshandläggare på Tierps kommun och var med vid ett av kommunens besiktningstillfällen.

– Jag kunde konstatera att huset är väldigt konstigt byggt. Det är skevt och vint och en stor sten ligger i husgrunden.

Hur allvarligt är det att stenen finns där? – Det kan bli ganska allvarligt. Grunden är ojämn och kan få huset att luta, säger Kent Bingström.

Han påpekar dock att huset kan vara stabilt trots sin lutning. Denna fråga ska bedömas av sakkunniga som väljs av byggherren.

– Vi är skyldiga att lita på deras ord och inte ifrågasätta dem, säger Kent Bingström.

Det finns en del frågetecken kring hur Tierps kommun har arbetat med ärendet. Av den anledningen har man valt att lämna över ärendet till två tillsynshandläggare hos Uppsala kommun.

– Vi vill utreda om vi har gjort något fel och de får titta på hela processen. Det hela är en knepig situation, säger han.