Vissa medarbetare favoriseras, medan andra blir utfrysta på arbetsplatsen. Det bristande ledarskapet leder till psykosocial ohälsa. Det rapporterar flera anställda på ett större företag i Tierps kommun som har tagit kontakt med företagets huvudskyddsombud. Problemen ska granskas av en extern firma och åtgärdas, kräver huvudskyddsombudet.

Vem som ska leda utredningen och när åtgärder skall påbörjas, förväntas företaget ha besvarat till huvudskyddsombudet senast på fredag. "Om svaret från arbetsgivaren är otillfredsställande kommer vi överväga att begära att Arbetsmiljöverket ingriper och prövar frågan", skriver huvudskyddsombudet till Arbetsmiljöverket.