Den sista maj nästa år planerar Telia att börja nedsläckningen av kopparnätet i Tierps kommun. Det innebär att fast telefoni och bredband via ADSL upphör och att kommuninvånarna i stället måste använda fiber eller mobilt bredband för att ringa och surfa på internet.

Tierps kommun har en vision om att 90 procent av alla hushåll ska erbjudas fiber år 2020. Sara Sjödal (C), som bor i Orrskog utanför Tierp, är oroad att man släcker ett nät innan fiberdragningen är färdig.

– Det är viktigt för landsbygden och för företagare att man har en fungerande uppkoppling. Jag pluggar på distans och är helt beroende av internet, säger Sara Sjödal.

Hon har skrivit en motion där hon menar att kommunen måste agera kraftigt och se till att det finns alternativa fiberanslutningar innan Telia släcker nätet. Motionen ligger för beredning hos kommunstyrelsen nu.

– Kommunen kan inte sitta och titta på i den här frågan. Man måste vara som en hök på Telia och föra en dialog om var de ska börja nedmonteringen. De skulle till exempel kunna börja hos dem som har hunnit få fiber indraget.

Enligt Telia kommer man att erbjuda mobila lösningar som ett alternativ till kopparnätet. Kunderna kommer då att ha en fast enhet i hemmet som är uppkopplad via mobilnätet och mobilmasten.

– Man får en bättre och högre hastighet med mobilt bredband jämfört med det man haft i kopparnätet. Kopparnätet är nästan 60 år och i de äldre delarna är det ibland problem med driftstörningar, säger Inger Gunterberg på pressenheten vid Telia.