– Resultaten är i ett fiskförvaltningsperspektiv oroväckande på flera olika sätt och det behövs åtgärder för att säkra havsöringens överlevnad, menar Daniel Brelin, fiskekonsulent på länsstyrelsen i Uppsala.

Länsstyrelsen har vid ett par tillfällen den senaste tiden gjort så kallade scanningar av taggar som havsöringar märks med. Vid den senaste scanningen vid Snatra brygga i Karlholm hittades 300 taggar från uppätna havsöringar på två timmar.

Daniel Brelin förklarar att utifrån de fynd av taggar som gjordes vid Snatra brygga så har länsstyrelsen gjort beräkningar av hur många havsöringar som totalt kan ha blivit uppätna i Daläven och Lövstabukten.

Artikelbild

| Så här ser en elektronisk tagg ut.

– Dom räkneexempel som vi gjort pekar mot att det handlar om cirka 30 000 havsöringar de senaste åren, säger Daniel Brelin.

Han säger vidare att undersökningen syftar till att öka kunskapen om skarven samt ge underlag till beslut när det gäller fågels framtid i Uppsala län.

Både hos yrkes- och sportfiskare är man oroade över fågelns framfart.

– Det är ju inte så att antalet yrkesfiskare blir flera, men ändå minskar fisken här uppe. Det påverkar möjligheten att bedriva yrkesverksamhet, säger Lars-Ivan Hållstrand, yrkesfiskare på Hållnäshalvön.

Artikelbild

| Christian Johansson (till vänster) arbetar på Älvkarleby sportfiskeförening. Här samtalar han med Älvkarlebybon Stefan Lundås som menar att tillgången på fisk minskar i en jämn takt.

Hållstrand menar att skarven är en orsak till det minskade fiskbeståndet, men även sälen samt trålning och annat fiske från stora fartyg har inverkan på det.

Även Christian Johansson som arbetar på Älvkarleby sportfiskeförening känner oro.

Artikelbild

| I de norra delarna av Uppsala län finns cirka 2 000 skarvar. Hos länsstyrelsen arbetar man för tillfället med att ta fram en långsiktig förvaltningsplan för skarven.

– Trenden är negativ över tid. Förra året drog sportfiskare upp drygt tusen havsöringar i Dalälven i Älvkarleby medan det för trettio år sedan drogs upp nästan fyratusen, förklarar Christian Johansson.

Han beskriver skarven som en effektiv fiskare som tar mycket havsöring.

Artikelbild

| Lars-Ivan Hållstrand från Hästskär på Hållnäshalvön arbetar som yrkesfiskare.

– Havsöringen är mera utsatt eftersom den rör sig mera inne i Dalälven än exempelvis laxen som rör sig på djupare vatten ute i Lövstabukten.

Han förklarar att situationen är allvarlig för Älvkarleby sportfiskeförening som har tre anställda.

Artikelbild

| Så här ser det ut vid Dalälven i Älvkarleby.

– I år håller vi ut, men fortsätter det här kan vår verksamhet vara hotad, menar Christian Johansson.

Sebastian Olofsson som är vilthandläggare på länsstyrelsen förklarar att 400 skarvar skjutits i samband med skyddsjakt i år.

Artikelbild

| Vid Snatra i Karlholm finns en koloni med skarv.

– Tidigare var det bara möjligt att få tillstånd för skyddsjakt om skarven skadade utrustning för fiskare. Nu finns en ny dom som säger att jakt även kan tillåtas om den är ett hot mot vissa fiskarter, sedan är det också möjligt att få tillstånd att skrämma bort fågeln, säger Sebastian Olofsson.