I en motion skriver SD:s Joakim Larsson att vordningsvakter kan bidra till att minska de ordningsstörningar som bärplockare från Östeuropa orsakar i kommunen. Larsson hänvisar bland annat till Uppsala där man vidtagit den här åtgärden. Övriga partier i kommunstyrelsen sa på tisdagen nej till SD:s motion med argumentet att det inte finns en allmän oro bland befolkningen som gör det befogat med ordningsvakter.

Ett slutgiltigt beslut i frågan kommer att fattas på kommunfullmäktige i Tierp i slutet av februari.