Räddningstjänsten har släkt bilen men kommer vara kvar på platsen ett tag vilket påverkar framkomligheten i höjd med trafikplats Månkarbo i riktning mot Uppsala.