Ärenden som ska avgöras av kommunstyrelsen (KS) bereds av kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU), som sedan lägger fram förslag till beslut i KS. KSAU har således en central plats inom kommunpolitiken. I en händelse av kris tillträder Krisledningsnämnden (KLN), vars sammansättning ska vara identisk med KSAU – samma personer i KSAU ska alltså sitta i KLN.

För första gången i Tierps kommun är så inte fallet, då SD är representerade i KLN men inte KSAU (se faktaruta). För att komma runt detta beslutade kommunfullmäktige att ge en plats åt SD i KSAU, vilket fick det nya oppositionsrådet Viktoria Söderling att reagera.

– Det nya minoritetsstyret vill ha igenom en budget i december och hoppas att SD ska ställa sig bakom den genom att ge en viktig post. Skulle det bli så i december blir frågan vad nästa steg blir? Vad kommer de att ge SD nästa gång? frågar sig Viktoria Söderling.

Artikelbild

Sverigedemokraterna fick närmare tjugoen procent av rösterna i Tierps kommun. Att C och SD skulle förhandla är något som både kommunalrådet Sara Sjödal och SD:s Joakim Larsson förnekar. Viktoria Söderling har inte heller några andra bevis för att några överenskommelser mellan partierna har skett.

Regelverket säger endast att KSAU och KLN ska motsvara varandra. I valet mellan att inkludera eller exkludera SD från KSAU så menar hon att det sistnämnda vore odemokratiskt, samt att platsen KSAU inte innebär någon utökad politisk makt för SD.

– En nämnd väger tyngre än ett utskott, då ett utskott främst förbereder medan nämnden ska ta kunna ta beslut, säger Sara Sjödal.

Viktoria Söderling menar att KSAU visst har politisk makt.

– Det finns frågor som är delegerade till KSAU som inte når KS. KSAU är kommunalrådets högra hand i viss mån, nu görs SD till vågmästare där. Sjödal har brutit sitt vallöfte om att inte samarbeta med SD och leker nu med orden för att skapa en dimridå.

Regelverket som är anpassat efter ett majoritetsstyre borde ha skrivits om, menar Viktoria Söderling. Att göra så direkt efter ett val vore olämpligt, menar Sara Sjödal.

adam.sjoborg@unt.se