Det är kommunens pågående arbete med att montera ned 1 059 gatlampor i kommunen, enligt ett beslut från 1989, som fått det centerpartistiska oppositionsrådet Sara Sjödal att reagera. I en fråga till kommunfullmäktige skriver Sjödal att hon tycker det är orimligt att ett politiskt beslut verkställs knappt 30 år efter att det fattats.

Under debatten i kommunfullmäktige förklarade Bengt-Olov Eriksson att det finns ett system för uppföljning av politiska beslut som fattats sedan 2014. Han sa också att kommunens olika styrdokument håller på att gås igenom. I vissa fall kommer styrdokument att uppdateras medan de i andra fall kommer att skrotas, enligt Eriksson.

– Detta gäller för beslut från 2014, men vad händer om det finns äldre beslut, kommer de att sättas på paus och gås igenom innan de verkställs? Vad har vi som säger att det kommer att ske, frågade Sara Sjödal.

Bengt-Olov Eriksson förklarade att även beslut som fattats innan 2014 gås i genom i kommunen.

– Det här arbetet görs stegvis och är det så att vi hittar äldre beslut som inte verkställts så kommer de att återrapporteras till kommunfullmäktige. Sedan får kommunfullmäktige ta ställning till om de besluten behöver revideras innan de verkställs, förklarade Bengt-Olov Eriksson.