– Tidigare har gruppen haft en styrelse som arrangerat julmarknaden och annat. Det har varit bra, men är inte att jobba med utveckling. Vi måste börja arbeta i projektform, säger Per-Arne Juhlin i gruppen.

Ett första sådant är ett Leaderprojekt med det passande namnet Vändpunkten, som ska restaurera det historiska området kring damm och kvarn för att främja turist- och besöksnäringen. Det är tänkt som en grundsten i omvandlingen "från krisdrabbad industriort till en expansiv ort för turism" som det står i projektansökan.

Kvarntorget ska stensättas och förberedas för näringsverksamhet, till exempel kafé. Dammen ska röjas för att återfå sin stora vattenspegel. Ett följdprojekt, ännu på idéstadiet, är att utveckla Kvarnen som besöksplats med konst, konsthantverk och guidning.
– Jag har Ulva kvarn utanför Uppsala som en förebild, säger Per-Arne Juhlin. Han äger Kvarnen och är den som tryckt på för att reformera idé- och utvecklingsgruppen.

Projektet har beviljats två miljoner kronor och får med ideella insatser till motsvarande värde en budget på fyra miljoner. Det är ettårigt och leds av Leif Bäckström.

Syftet med tisdagskvällens möte, förutom att presentera projektnyheten, var att belysa för Karlholmsborna att ortens utveckling hänger på att de själva tar tag i konkreta arbeten.

På mötet framträdde också Anders Högberg och berättade om sina planer på småföretagande, bostäder och hamn på före detta Karlitområdet.