Efter att ha fått nej på sina ersättningsanspråk från Migrationsverket överklagade kommunen beslutet till förvaltningsrätten i Linköping. Kommunen ville bland annat ha ersättning för boende- och omvårdnadskostnader för personen. Migrationsverket menade att kommunen inte hade rätt till några pengar eftersom den sökande endast hade ett tillfälligt uppehållstillstånd och därför juridisk mening inte var bosatt och folkbokförd i Sverige.

Efter att ha granskat beslutet så menar förvaltningsrätten att Migrationsverket gjort rätt bedömning och att Tierps kommun inte har rätt till någon ersättning.