– Som läget är i dag så saknas angöringshamnar för båtar längs med den kusten. Så den här satsningen är välbehövlig och viktig, menar Jenny Lundström (MP), ordförande i regionala utvecklingsnämnden i Region Uppsala.

Tanken med satsningen är att öka tillgängligheten för båtturismen och det rörliga friluftslivet vid både Ängskärs djuphamn och Äspskär.

Vid sitt möte på torsdagen beslutade regionala utvecklingsnämnden att satsa på 2,5 miljoner kronor på en djuphamn i Ängskär och 500 000 kronor på Äspskär, som ligger längst söder ut på Gräsö. På den udde som utgör Äspskär finns dag utmärkta badmöjligheter samt passbåtar som kan ta människor ut till Rävsten. Här finns dock ett behov av att utveckla infrastrukturen och hamnkapaciteten.

Artikelbild

| Jenny Lundström (MP) är ordförande i regionala utvecklingsnämnden i Region Uppsala.

De tre miljoner kronor som Region Uppsala satsar i projektet kommer att tas från de pengar som finns avsatta i länsplanen för utveckling av den regionala transportinfrastrukturen.

– De här pengarna kommer nu att vara låsta för det här ändamålet under de kommande fyra åren, säger Jenny Lundström.

Förutom Region Uppsalas bidrag kommer även Tierps kommun och Upplandsstiftelsen att bidra med 500 000 kronor vardera.

– De pengar som vi, Tierps kommun och Upplandsstiftelsen beslutat att satsa är en viktig grundplåt i projektet, men det krävs även pengar från andra aktörer för att vi ska kunna genomföra det, förklarar Jenny Lundström.

Enligt Region Uppsala har även Östhammars kommun förklarat att de kan bidra med pengar i projektet.