– Det här området kallas den nordvända kusten - vilket innebär att du kan sitta här uppe på berget på samma plats och se både soluppgång och solnedgång, säger Taija Lindfors som är kommunekolog i Tierps kommun.

Källarbergets naturreservat mäter 38 hektar - 14 på land och 24 i vatten. Delar av reservatet sluttar ut mot havet.

– Den högsta punkten över havet är 17 meter och det är här vid lotsstugan. Med uppländska mått är detta ovanligt, förklarar Emma Hermansson, naturvårdschef på Upplandsstiftelsen.

Artikelbild

| Här granskar Emma Hermansson och Taija Lindfors några grytliknande bildningar som skapats av inlandsisen.

En bit nedanför lotsstugan sitter Ingbritt Eriksson och en väninna på en liten ramp och tittar ut över Östersjön. Långt bort, på ett par mindre öar, ligger några sälar och solar.

– Det är helt fantastiskt här och vilken utsikt, säger Ingbritt Eriksson samtidigt som hon böjer sig fram och tittar i den stationära kikaren som finns vid rampen.

Fram till för några år sedan ägdes Källarberget av en privatperson. Efter en idé från boende i området och Tierps kommun inleddes det juridiska arbetet med att göra ett naturreservat av Källberget.

Nu är alla formella delar klara och marken inköpt och reservatet verklighet. Källarberget ägs och förvaltas av Upplandsstiftelsen, men även Tierps kommun finns med och hjälper till med en del av förvaltningen.

Artikelbild

| Utsikten är slående från lotsstugan vid Källarberget.

– Genom att skapa ett naturreservat får området ett långsiktigt juridiskt skydd som gör det möjligt att bevara den värdefulla naturen i området och skydda den mot olika typer av exploatering, som exempelvis husbyggen, förklarar Taija Lindfors.

UNT får en guidad tur i området av Emma Hermansson och Taija Lindfors.

Artikelbild

| Här är ett av de klapperstensfält som finns i reservatet.

I området finns flera olika intressanta geologiska spår som daterar sig ända tillbaka till inlandsisens tid.

– I området finns tydliga spår av isräfflor, klapperstensfält och olika grytliknande bildningar som skapats av inlandsisen, förklarar Emma Hermansson.

Lotsstugan som ligger på reservatets högsta punkt är unik och en av få bevarande sådana vid den uppländska kusten.

Stugan stod klar 1912 och fram till slutet av 1960-talet var den i drift och bemannad av personal som övervakade och guidade båttrafiken. I dag är det bygdeföreningen i området som ansvarar för stugan och hyr ut den till exempelvis ornitologer som vill studera fågellivet i området.

– Det här är en plats på den norduppländska kusten där det finns ett intressant fågelliv med bland annat ejdrar, svanar och gäss, säger Emma Hermansson.

En bit ut i vattnet ligger också fyra svanar och guppar i godan ro.