Sara Sjödal, oppositionsråd i Tierps kommun, föreslog i fjol att Region Uppsala skulle ta ett övergripande ansvar för Tämnaren. Förslaget röstades ned av Socialdemokraterna och Miljöpartiet i våras med motiveringen att det inte är Regionens uppgift. Sara Sjödal ställer sig frågande till beslutet.

– Att förhindra att sjön växer igen är inte Region Uppsalas ansvarsområde, men däremot att trygga vattenförsörjningen och stärka exempelvis turismen. Region Uppsala bör gå in som samordnare. Inom organisationen kan vi samla representanter från kommunerna samt berörda markägare, säger Sara Sjödal. Hon menar att Region Uppsala har större möjligheter att söka finansiellt stöd från exempelvis en EU-fond.

– Intresseföreningar såsom Tämnarens vatten har inte sådana muskler, men det är en uppgift som Region Uppsala skulle klara av.

Artikelbild

| Sara Sjödal (C), oppositionsråd i Tierps kommun menar att Region Uppsala borde kunna fungera som en paraplyorganisation för Tämnaren och dess intressenter.

Maria Gardfjell (MP), kommunalråd med ansvar för vattenfrågor vid Uppsala kommun, motsatte sig Sara Sjödals förslag. Hon tycker att länsstyrelsen borde ta ett samlat grepp om frågan som regleras av vattendomen.

– Ingen av kommunerna kan bestämma hur hela sjön regleras, då behövs en ny vattendom. Markägarna runt sjön måste gå samman för att en förändring av vattendomen ska vara möjlig och de har förmodligen lite olika åsikter. Lantbrukaren kanske vill hålla vattennivån lägre och sommarstugeägare har andra önskemål, säger Maria Gardfjell.

Kjell Eklund, kommunekolog på Sala-Heby kommun, lyfter att i Tämnarens vatten finns det ett brett spektrum av representanter. Samtidigt medger han att drivandet av projekt bör ske över kommungränsen, vilket inte sker i någon större omfattning.

– Men redan nu arbetar vi med från vårt kommunperspektiv med att se över avloppsanläggningar kopplade till Tämnaren. Sådant tar tid, men betydligt mindre tid än att förändra en vattendom, säger Kjell Eklund.