Beskedet att det ska öppnas en mottagning i Älvkarleby gavs av Socialdemokraterna i samband med en pressträff på tisdagen.

– Vi vet utifrån samtal med kommunerna och Elevhälsan att det finns många ungdomar som mår dåligt och behöver hjälp. Den psykiska ohälsan kan bland annat leda till svaga skolresultat. Med detta hoppas vi kunna hjälpa många ungdomar till ett bättre liv, säger Vivianne Macdisi, socialdemokratiskt regionråd.

Till samtalsmottagningen ska barn och ungdomar kunna vända sig och få hjälp om de mår dåligt. Mottagningen öppnar den 1 december i år kommer att vara bemannad med en heltidsanställd psykolog.

Redan i dag har barn och unga möjlighet att få träffa psykolog, men då sker mötena vid Tierps vårdcentral.

– Det här ska vara en första linjens verksamhet dit barn och ungdomar ska kunna vända sig i ett tidigt läge på hemmaplan och få hjälp att boka in samtal för behandlingar. Till mottagningarna ska även anhöriga kunna vända sig och få hjälp med olika frågor, förklarar Vivianne Macdisi.

I och med att det öppnas en mottagning i Älvkarleby kommun så finns det nu samtalsmottagningar i samtliga åtta kommuner i länet. Organisationsmässigt kommer verksamheten att tillhöra Akademiska sjukhuset.

– Inför den här mandatperioden gick vi till val på att införa samtalsmottagningar i alla kommuner i landet. Nu har vi gjort det, säger Vivianne Macdisi.

I Älvkarleby kommun välkomnar både kommunalrådet Marie Larsson (S) och Anett Aulin (S), ordförande i utbildnings- och omsorgsnämnden, beslutet.

– Det skapar en trygghet och närhet i att det finns en samtalsmottagning på hemmaplan i kommunen här i Skutskär dit man kan vända sig om man behöver få hjälp, säger Anett Aulin.