Redan efter en första markundersökning 2009 stod det klart att en del giftrester efter tidigare industriverksamhet förekom i nivåer långt över fastställda gränsvärden. Särskilt allvarlig är förekomsten av polyaromatiska kolväten, cancerframkallande ämnen och som exempelvis i kolhuset har uppmätts i halter som är klassade som höga.
– Rejält över de gränsvärden som är satta för en cancerfri miljö i områden med känslig markanvändning.
Det säger Eric Form, ordförande i Stiftelsen Strömsbergs bruks Industriminnen, som äger och förvaltar de gamla bruksbyggnaderna och omgivande mark.
Känslig markanvändning innebär i sammanhanget områden där människor vistas i stort sett dygnet runt.
– Det här ligger så nära bostäder att det räknas som känslig mark, säger Eric Form.

I väntan på fortsatta undersökningar, beslut om vem som ska vara huvudman för en sanering och själva saneringsarbetet så stängdes kolhuset.
– Vi får inte ta in besökare här.  Eftersom det dammar kan vi inte ens ta upp någon på kolhusbron.
Det säger Eric Form och tittar uppåt. Under taket i den väldiga byggnaden syns den långa bron som genomgick en omfattande restaurering för bara några år sedan. Den och huset i övrigt skulle kunna ha ett brett användningsområde och bidra till att utveckla besöksmålet Strömsbergs bruk.
– Det är en magnifik byggnad. Den är imponerande i sig och vi vill visa upp den, fortsätter Eric Form och ger snabbt prov på flera passande och möjliga aktiviteter. Utställningar, historielektioner för gästande skolklasser, teatrar, konserter och idrottsutövning är bara något som finns på idélistan.

Men då krävs sanering och en genomgripande sådan innebär att jord till ungefär en halvmeters djup grävs bort och ersätts med ny. Då blir man av med den övervägande delen av gifterna i marken, även om det finns giftrester betydligt djupare. Men undersökningar och beslut om sanering och val av metod drar ut på tiden.
– Det kommer att dröja åtskilliga år, tror Eric Form.
I väntan på det gör industriminnesstiftelsen sitt bästa för att skynda på processen. Närmast står hoppet till en temporär lösning i form av att täcka marken i kolhuset med markduk och fylla på med ett lager grus. Det skulle tillåta att huset används.
– Med lite tur kan det vara klart till slutet på turistsäsongen i år, säger Eric Form. Han hänvisar till att länsstyrelsen i Uppsala län nyligen ansökt om statsbidrag för en sådan tillfällig lösning.

 Eric Form, ordförande Stiftelsen Strömsbergs bruks Industriminnen, har på olika sätt försökt påskynda en sanering av kolhuset. Foto: Elina Lindgren