Det var efter att parken tagit emot den nya schimpanshannen Tjobbe som beslutet togs av parkledningen att Linda och Manda skulle flyttas. Ett undergivet beteende av Tjobbe gjorde att han inte blev accepterad i gruppen.

Nu uppger ledningen på Furuvik att det skett förändringar i gruppen och att Tjobbe blivit accepterad av övriga, något som gör att inga schimpanser behöver lämna djurparken.

– Att Tjobbe nu blivit dominant sätter oss i en helt annan situation och vi hyser stort hopp om att kunna återintroducera honom i gruppen på ett bra sätt, så att alla schimpanser kan vara tillsammans igen, säger Natalie Magnusson djurchef på Furuvik.