Det är SD:s Joakim Larsson som lagt fram en motion i kommunfullmäktige om att det i den kommunala ordningsstadgan ska införas ett förbud mot tiggeri på offentlig plats. Larsson skriver i sin motion att tiggeriet kan ha en koppling till kriminalitet samt att den har en negativ inverkan på trivsel, välbefinnande och trygghet på offentliga platser i kommunen. Motionen ska nu utredas av kommunens tjänstemän.