– Utan en skattehöjning hade kommunens verksamhet balanserat på en tunn ekonomisk lina med ett överskott på bara ett par hundratusen kronor nästa år - det var inte hållbart, förklarar Sara Sjödal, centerpartistiskt kommunalråd.

För en tid sedan fick kommunen besked om att skatteintäkterna skulle bli tio miljoner lägre än beräknat för 2019.

Lägre skatteintäkter samt ett ekonomiskt resultat för 2018 som blir cirka 53 miljoner kronor sämre än beräknat, hade blivit svårt att ta igen under 2019, menar Sara Sjödal.

– Det här var en sista åtgärd efter att vi vänt på alla andra möjligheter när det gäller ekonomin. Vi kommer att återställa skatten så snart det är möjligt, säger Sara Sjödal.

Den politiska kvintettens - C, M, L, KD och MP:s - föreslagna skattehöjning innebär att Tierps kommun kommer att ha en kommunskatt på 21,29 kronor 2019.

Skattehöjningen kommer att ge en beräknad intäkt på cirka 12 miljoner kronor till den kommunala ekonomin.

– Sedan vi tog över den politiska makten har vi gått igenom ekonomin och vår bedömning är att läget är allvarligare än vi befarat. Den budget som det tidigare politiska styret hade lagt fram var mera en pappersprodukt än en budget som hade förankring i verkligheten, säger Sara Sjödal.

Utgångspunkten i det budgetarbete som nu genomförts har varit den budget som de tidigare maktpartierna S och MP tog fram tidigare i år. Den har nu omarbetats och getts en kvintettprägel, där det görs satsningar på förskola och skola (7,6 miljoner kronor), socialtjänsten (8 miljoner) och äldreomsorgen (1 miljon) som tillsammans får ytterligare dryga 16 miljoner kronor till sina verksamheter under 2019.

För att finansiera satsningarna har förändringar i budgeten gjorts samt omfördelningar från andra verksamheter. Bland annat ska matsvinnet minskas med dryga två miljoner kronor. Detta görs bland annat med minskade råvaruinköp.

– Nu får de här verksamheterna möjlighet att bedriva en verksamhet med en realistisk budget för det. Under 2019 kommer vi att börja från grunden med en egen budget där vi fullt ut kan göra de prioriteringar vi bedömer som nödvändiga och viktiga för ekonomin, säger Sara Sjödal.

Vidare kommer crossinriktningen på Högbergsskolan att läggas ned hösten 2019, vilket ska ge en besparing på 1,5 miljoner kronor. Vad som händer med crosshallen i samband med detta är än så länge oklart.

– Det är slut med crossprofilen. De elever som valt den och går i årskurs ett och två har möjligheten att gå kvar på skolan, men inte köra cross. När det gäller crosshallen så har skolan ett hyresavtal, så det kan bli aktuellt med annan verksamhet där, säger Sara Sjödal.