– Uppdraget för tjänstemännen har varit att ta fram förslag på tänkbara besparingar och där finns en stängning av de båda skolorna med. Tanken är att det här ska vara ett underlag för de politiska partierna i budgetarbetet, säger det socialdemokratiska kommunalrådet Bengt-Olov Eriksson.

Det förslag som tagits fram omfattar besparingar på 20 miljoner kronor och spänner över många områden inom den kommunala verksamheten. En stängning av Hållnäs och Vendels skolor skulle ge en besparing på sex miljoner kronor till kommunen, enligt förslaget.

Från oppositionshåll väcker förslaget om en skolstängning en viss oro.

Artikelbild

| Joakim Larsson är gruppledare för Sverigedemokraterna i Tierps kommunfullmäktige.

– Ett oroväckande förslag. Det här är tyvärr något som man kunde vänta att det skulle kunna komma, säger Joakim Larsson, gruppledare för Sverigedemokraterna i fullmäktige i Tierps kommun.

Joakim Larsson menar att förslaget om en eventuell stängning av skolorna aldrig skulle tagits med bland de tänkbara besparingarna om inte den politiska ledningen gett klartecken till det.

Det centerpartistiska oppositionsrådet Sara Sjödal säger att en stängning av de båda skolorna inte är något som hennes parti kommer att ställa sig bakom.

– En skola är en förutsättning för att kunna bo och verka på en plats. När det gäller de här skolorna finns dessutom ett elevunderlag. Men redan i våras var både S och MP inne på en nedläggning när det gäller Hållnäs skola, säger Sara Sjödal.

Artikelbild

| Bengt-Olov Eriksson (S) är kommunalråd i Tierps kommun.

Bengt-Olov Eriksson poängterar att det handlar om ett förslag. Förslaget presenterades på kommunstyrelsens möte på tisdagen.

– Inga beslut har fattats. När det gäller de båda skolorna är inga nedläggningar aktuella. Jag förstår dock att när skolchefen tittar på kostnader så kan han se att det finns pengar att spara här. Att spara är en sak - men sen finns det andra värden med att behålla de här skolorna, säger Bengt-Olov Eriksson.

Artikelbild

| Sara Sjödal (C) är oppositionsråd i Tierps kommun.

I år pekar det mesta på att Tierps kommun kommer att göra ett minusresultat på cirka 20 miljoner kronor. Även nästa år kan bli kämpigt för kommunen och det är därför man letar möjliga besparingar för att få en ekonomi i balans.

Sara Sjödal menar att det förslag som tagits fram är bra. Hon menar dock att man kunde ha tagit fram ytterligare förslag på besparingar.

– Sedan kan man också fråga sig varför vissa saker inte finns med där. I tider när vi har ont om pengar måste vi prioritera. Har Socialdemokraterna då råd att ge ett vallöfte om att lägga is på rinken i Söderfors för drygt två miljoner kronor när kommunen inte får ihop skolbudgeten, frågar sig Sara Sjödal.